THÔNG CÁO BÁO CHÍ của Hội An Việt tại Vương Quốc Anh


THÔNG CÁO BÁO CHÍ của Hội An Việt tại Vương Quốc Anh (Viet-Studies) v/v ông Nguyễn Giang, Trưởng Ban Việt Ngữ Đài BBC – Bản tiếng Việt thư tiếng Anh gửi cho Sir Michael Lyons, Chủ tịch hội đồng quản trị BBC và ông Michael Thompson,Tổng giám đốc BBC yêu cầu sa thải ông Nguyễn Giang.

Xem thêm Lý lịch ông Nguyễn Giang

Dưới đây là tổng hợp các bài viết về bài báo của cô Đỗ Ngọc Bích trên các trang blog, báo chí:

1. Vài lời gởi BBC tiếng Việt (Blog Hiệu Minh)

2. Phản biện bài của bà Đỗ Ngọc Bích (Lê Ngọc Tú-BBC)

3. Vài lời với bà Đỗ Ngọc Bích (Hà Văn Thuỳ- BBC)

4. Một cách nhìn khác về tinh thần dân tộc (haydanhthoigian tổng hợp)

5. Nhân sự kiện “tiến sĩ Đỗ Ngọc Bích”, nghĩ về giáo dục văn hóa (Blog Nguyễn Văn Tuấn)

6. Ba mươi năm gọi tên gì cho cuộc chiến? (BBC)

7. Phản biện với TS. Đỗ Ngọc Bích (Freelecongdinh)

8. Thì ra là… chưa đỗ ông Nghè đã đe hàng tổng (Boxit)

9. Lịch sử Việt Nam (Wiki)

10. Nỗi đau toàn cầu hóa (Blog Hiệu Minh)

11. Tổ tiên người Việt là người Trung Hoa? ( Blog Nguyễn Văn Tuấn)

12. Blog Quê Choa tổng hợp ý kiến (Bọ Lập)

13. Thư ngỏ gửi vị Tiến sỹ Đại học Yale (Basam)

14. Hồ sơ TS. Đỗ Ngọc Bích

15. Tôi thất vọng với BBC (Hà Văn Thịnh-Boxit)

16. Phản hồi Đỗ Ngọc Bích (Thái Văn Cầu- Boxit)

17. Việt Nam là một phần của Trung Quốc ư? Việt Nam vô ơn ư? (Hoài Nam- Boxit)

18. Tôi yêu Trung Hoa (Blog Keng)

19. Đôi điều thưa lại với bài trả lời của Đỗ Ngọc Bích (Nguyễn Tuấn Khải- Boxit)

20. Nhân vụ TS.Đỗ Ngọc Bích”, nhớ lại vài nguyên tắc báo chí (Blog Đoan Trang)

21. Về bài báo : “Một cách nhìn khác về tinh thần dân tộc” trên BBC (GS. Nguyễn Đăng Hưng)

22.NHỮNG DẤU HỎI CHO VỤ BBC – ĐỖ NGỌC BÍCH (Blog Ngô Minh Trí)

23. Sinh viên.. nói leo (Boxit)

24. BBC Việt ngữ: Một kiểu làm báo thấp tầm! (HGTG)

25. Quanh vụ cô Đỗ Ngọc Bích (HGTG)

26. Nên cải tổ BBC tiếng Việt (Bùi Hoàng Tám- Blog Hiệu Minh)