Quốc Hoa và Giá trị cốt lõi của Quốc Gia


Biểu tượng nào cũng logo hóa được nhưng chưa chắc gán được vào một loài hoa

Nguyễn Tất Thịnh

Định nghĩa Quốc Hoalà Loài Hoa mang ý nghĩa biểu tượng về Giá trị cốt lõi của một Quốc Gia. Ý nghĩa đó vừa hòa quyện những ngụ ý gửi gắm của Nhân dân về đặc điểm văn hóa phổ biến nhất của Đất Nước từ Quá khứ tới Tương lai, nhưng vốn đã từng ngự trị trong Tâm thức của mọi người về giá trị điển hình của Hoa đó để khi nói đến là liên tưởng mặc định ý niệm về Gen của Quốc Gia

Trước hết nên định nghĩa được Giá trị cốt lõi của Quốc Gia Việt đã. Tôi trích bài thơ dưới đây ( trong sách giáo khoa lớp Bốn ) như là Giá trị cốt lõi đó vậy! ( Giá trị cốt lõi thường biểu tượng hóa được dưới dạng Logo, đặc biệt nếu dùng Một Loài Sinh vật của Thiên Nhiên mà gán thành biểu tượng đó được thì thật Tuyệt- Như bài tôi từng viết mỗi Dân Tộc / Quốc Gia dường như có tính tương đồng với một Loài Sinh Vật nhất định nào đấy : nên gọi là Gen Quốc Gia là thế ). Lấy cây Tre biểu tượng cho Giá trị cốt lõi của Nước Việt – đúng quá !

Ngoài sự hay ho như trong bài thơ, thì…. Cây Tre gắn liền với Văn hóa Làng Xã. Tre mọc, sinh sôi thành từng khóm nhưng biệt lập. Khó tìm thấy được sự hòa sinh của khóm Tre ấy với các loài sinh vật khác trên cái mảnh đất trồng nó. Cây măng Tre khi ương nhỏ thì được bẹ Tre mẹ ôm ấp, lớn dần thì cong. Sản vật của Tre cũng đơn giản như chiếc mành, đôi đũa, cái tăm….

Hoa sen đang được đề cử cho Quốc Hoa của Quốc gia

Từ khởi nguồn suy tư trên, tôi tiếp về Tìm Biểu Tượng Quốc Hoa

Tiền đề để lựa chọn biểu tượng Hoa :

  • Đại diện cho thứ Văn hóa hướng được tới văn minh và giúp tinh thần con người hướng Thượng, chứ không phải là thứ văn hóa thuần túy là phong tục tập quán
  • Cái hay cái đẹp luôn có giá trị bởi chính nó, đồng thời người khác thừa nhận được rằng giá trị đó là đích xác, đáng ngợi ca, loài khác không thể phủ định được nó
  • Biểu tượng Hoa là hội tụ của Ba thuộc Tính ( Thẩm mỹ , Nhân văn,Thiên nhiên ) thấm trải Quốc Sử, Quốc Hồn, Quốc Túy như Hoa đó vẫn từng có từ xưa và sau này

Tiêu chí ( cần dựa vào Ba Tiền đề trên ) :

  • Là loài Hoa hội đủ : Hương + Sắc + Sản để chứa đựng được đầy đủ các ý nghĩa, nếu không hoặc sẽ rất phù phiếm hay dung tục ( tiêu chí này thì Hoa Sen dường như được )
  • Loài Hoa mà không có biến thể nhiều hình dạng màu sắc ( Ví như Hoa Lan hay Xương Rồng ) vì cần là chính nó để ổn định xác cố được những nội hàm thuần phác của biểu tượng
  • Bông Hoa mà bản thân một Đơn nguyên của Hoa đó mà tính thẩm mỹ đứng riêng được, hòa chung được ( tiêu chí này thì Hoa Lúa chưa đạt yêu cầu )
  • Tính phổ biến của Hoa đó trong Không gian, Thời gian, Nhân gian Việt ( tiêu chí này thì thậm chí Hoa Pơ Lang – là Hoa Gạo có vẻ được hơn Hoa Mai )
  • Liên tưởng được đến Giá trị cốt lõi Việt trong Tam Nguyên: Lao động / Phát triển / Hội nhập ( tiêu chí này khó đấy, có vẻ quay trở về Hoa Lúa thấy có lý hơn )

Quay trở lại ý trên của bài viết này : vì Giá trị cốt lõi có ý nghĩa Gen của Nước Việt trong Ba Tam Nguyên đó chính là Cây Tre – nhưng Tre lại không có Hoa! Ôh, dường như chúng ta thấy có vấn đề nảy sinh rồi: Giá trị cốt lõi của cả một Quốc Gia ( như Cây Tre ) mà không có Hoa – Nên rất khó hình dung mà phải cẩn trọng để định dạng cho được ! Kẻ nào muốn vội tìm Quốc Hoa miễn sao cho đúng thời hạn thì thật quá hồ đồ ! )

Theo Chúng Ta

Advertisements