Chiến tranh 17-2-1979


Huy Đức

1979Ngày 16-3-1979, Trung Quốc rút hết quân, cuộc chiến tranh ngắn ngủi mà Đặng Tiểu Bình tuyên bố để “dạy cho Việt Nam một bài học”, kết quả, theo các học giả phương Tây, Trung Quốc đã bị Việt Nam dạy cho bài học. Nhưng suy cho cùng thì điều quan trọng không nằm ở chỗ ai dạy mà là ai đã học được bài học từ lịch sử của mình.

>> Biên giới tháng hai năm 1979

Tháng 2-1979, trong khi Trung Quốc tập trung hơn 60 sư đoàn thì do chiến tranh Campuchia, ở phía Bắc, Việt Nam chỉ còn 11 sư đoàn, chủ yếu đang “làm kinh tế”. Nhiều nơi khi Trung Quốc đánh, súng ống vẫn đang còn nằm ở trong kho. Nhưng, quân Trung Quốc đã không thể chiếm các tỉnh lỵ biên giới nhanh như họ tính. 25 nghìn lính Trung Quốc bị chết, 37 nghìn lính bị thương. Chi phí cho cuộc chiến tranh chưa đầy 4 tuần ấy lên tới 5,5 tỷ nhân dân tệ trong khi ngân sách cả năm 1979 của Trung Quốc chỉ có 22,3 tỷ.

Trên thực tế, Đặng Tiểu Bình đã “học” được rất nhiều từ cuộc chiến tranh. Bài học đầu tiên của Đặng là ông ta biết Liên Xô sẽ không hy sinh quyền lợi của mình cho niềm tin ngây thơ của các nhà lãnh đạo Việt Nam. Trước khi chiến tranh xảy ra Đặng đã cho sơ tán dân ở một số vùng biên phía Bắc Trung Quốc đề phòng khả năng bị Liên Xô tấn công. Thay vì có hành động quân sự theo Hiệp ước hợp tác toàn diện vừa ký vào tháng 11-1978, khi Việt Nam bị xâm lược, 56 sư đoàn quân Liên Xô nằm ở biên giới Trung Quốc đã án binh bất động. Hai tuần sau khi rút quân, Đặng bắt đầu đi đêm với Mascova.

Ngày 19-3-1979, Đặng nhận định trong 10 năm tới chưa có chiến tranh quy mô thế giới và quyết định, thay vì hiện đại hóa quân đội ngay đã ưu tiên giảm quy mô quân số. Từ 5,2 triệu quân năm 1979 tới năm 1988 quân số của Trung Quốc chỉ còn 3,2 triệu. Chi phí quốc phòng giảm được từ 4,6% GDP năm 1979 xuống còn 1,4% năm 1991. Đặc biệt, từ tháng 3-1979 cho đến khi kết thúc chiến tranh, tất cả các đơn vị bộ binh trên cả nước Trung Quốc đều được luân chuyển đến Biên giới Việt Nam thực hành tác chiến.

Việt Nam kiệt quệ khi bị Trung Quốc biến thành một thao trường. Từ tháng 3-1979, 3 quân đoàn và 11 sư đoàn Việt Nam đã bị cầm chân suốt một thập niên với biết bao máu chảy, đầu rơi trên Biên giới.

Theo FB Huy Đức