Ngày 17 tháng hai năm 1979 không quên!


Nguyễn Trung

hoa dao thang 2Không dưới một lần cha ông chúng ta ngày xưa, ví dụ như thời Trần, thời Lê, thời Quang Trung… sau khi đánh tan kẻ xâm lược Trung Quốc, chẳng những – nói một cách hình ảnh – trải chiếu hoa mời họ về nước họ, mà còn chủ động cầu hòa. Kể lại lịch sử như vậy để nói rằng nước ta đủ trí tuệ và phẩm chất xử lý đúng đắn những gì đã xảy ra trong quan hệ hai nước, vừa giữ gìn được quốc thể, vừa không làm mất mặt kẻ xâm lược. Thực tế này đã trở thành một truyền thống, một văn hóa của nước ta. Cũng chính thực tế này đủ chứng minh dân tộc ta đủ cao thượng, không bao giờ lấy thù hận đối đáp thù hận, càng không để bất kỳ ai kích động thù hận, mà trước sau không tiếc sức tái lập, gìn giữ mối quan hệ láng giềng tốt giữa Việt Nam – Trung Quốc. Tất cả chỉ để luôn luôn khẳng định: nhân dân ta sẵn sàng dành cho xâm lược dù từ đâu tới sự đánh trả bất khả kháng; đồng thời luôn luôn sẵn sàng bỏ qua thù hận đối với chuyện đã xảy ra để hướng vào cái tốt trong mối quan hệ với nhau, nhưng lịch sử là lịch và dứt khoát nhân dân ta không bao giờ phản bội lại lịch sử.

Bởi vì danh dự của đất nước đòi hỏi phải xử sự như vậy; bảo vệ đất nước thì phải làm như vậy; cảnh báo và không khuyến khích những mưu đồ xấu đối với nước ta cũng phải làm như vậy. Hơn thế nữa, muốn rút ra từ lịch sử những bài học để có thể chủ động phòng tránh những biến cố không kiểm soát được, cũng như để chủ động tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai nước, lại càng phải rốt ráo làm như vậy.

          Thái độ trên đây của nhân dân ta cũng là thái độ kiên định đối với cuộc chiến tranh xâm lược biên giới phía Bắc nước ta, được đặt tên gọi là cuộc chiến tranh ngày 17 tháng hai năm 1979. Rất tiếc trong những năm qua, vì những lý do không thể thanh minh được, từ phía đảng và nhà nước đã có nhiều cách xử sự làm tổn thương thái độ kiên định nói trên và lòng tự trọng của dân tộc. Những sai trái này chỉ làm yếu đất nước, khuyến khích sự phiêu lưu mới của Trung Quốc. Những sai trái này cần được chấm dứt.

          Vào ngày 17 tháng hai năm 2014 này, xin mỗi gia đình hãy thắp lên bàn thờ nhà mình một nén hương, để đồng lòng tưởng nhớ đến hương hồn các chiến sỹ đã ngã xuống và các đồng bào đã bị giết hại trong cuộc chiến tranh này, đồng thời cũng là để gửi đi một thông điệp rõ ràng đến phía Trung Quốc: Nhân dân Việt Nam không tiếc nỗ lực vun đắp quan hệ hòa bình – hữu nghị – hợp tác giữa hai nước, nhưng không bao giờ phản lại lịch sử./.

Hà Nội, ngày 14-02-2014

Theo Viet-Studies

Advertisements