Đồng Chí, Bạn Tốt?


Xem đoạn video và mấy tấm hình này thì còn gì nữa mà gọi là “đồng chí, bạn tốt, xóm giềng”.

Phần lan can tàu kiểm ngư 951 bị biến dạng

Phần lan can tàu kiểm ngư 951 bị biến dạng

Tàu Hữu Liên 09 chồm tới đâm vào mạn phải, ghìm chặt tàu kiểm ngư 951

Tàu Hữu Liên 09 chồm tới đâm vào mạn phải, ghìm chặt tàu kiểm ngư 951

Tàu Tân Hải 285 đâm vào mạn trái tàu kiểm ngư 951

Tàu Tân Hải 285 đâm vào mạn trái tàu kiểm ngư 951

Các phòng bị đâm, hư hại hoàn toàn

Các phòng bị đâm, hư hại hoàn toàn

Các kiểm ngư viên tàu 951 gia cố những vết thủng ở ngay khoang máy chính mạn trái tàu

Các kiểm ngư viên tàu 951 gia cố những vết thủng ở ngay khoang máy chính mạn trái tàu

Toàn bộ phần lan can mạn trái và lan can tầng 1 sau lái bị biến dạng hoàn toàn. Xuồng chuyển tải bên mạn trái cũng bị đâm thủng

Toàn bộ phần lan can mạn trái và lan can tầng 1 sau lái bị biến dạng hoàn toàn. Xuồng chuyển tải bên mạn trái cũng bị đâm thủng

Phần lan can mạn trái tàu kiểm ngư 951 bị đâm sập

Phần lan can mạn trái tàu kiểm ngư 951 bị đâm sập

Nguồn ảnh: TTO

Advertisements