“Người tình trăm năm” của Sài Gòn đã ra đi !


Em ạ! Hôm rày ở Sài Gòn đang diễn ra cuộc chia tay với hai hàng cây cả trăm tuổi nằm trên đường Lê Lợi, trước nhà hát đó. Hai hàng cây đó, mỗi lần đi qua mình vẫn gọi là “người tình trăm năm” của Sài Gòn, giờ sẽ không còn nữa. Lưu Đức- Hoàng Tuyên

nha hat thanh pho 1 nha hat thanh pho 2 nha hat thanh pho 3 nha hat thanh pho 4 nha hat thanh pho 5 nha hat thanh pho 6 nha hat thanh pho 7 nha hat thanh pho 8 nha hat thanh pho 71 nha hat thanh pho 73 nha hat thanh pho 74 nha hat thanh pho 731 nha hat thanh pho 732 nha hat thanh pho 734nha hat thanh pho 75

nha hat thanh pho 9

Ảnh từ nhiều nguồn.

 

Advertisements