Lá phiếu cần có trí tuệ và dũng khí


 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói về việc lấy phiếu tín nhiệm: “Tôi cũng là đại biểu, các vị lãnh đạo ngồi đây cũng là đại biểu – mỗi người đều có trách nhiệm trước đồng bào cử tri, nhân dân cả nước về quyết định của mình. Tôi tin các đại biểu lần này đều có đủ tự tin để bỏ lá phiếu dù rất nhẹ nhưng trọng trách rất nặng nề”.

bo phieuCử tri cả nước bỏ phiếu để bầu ra đại biểu Quốc hội, những người đại diện cho dân, chắc chắn mỗi người đều nhận thức được trách nhiệm với lá phiếu của mình. Lá phiếu đó phải trung thực, công tâm, vì dân, vì nước. Không vì phe cánh, toán tính, yêu ghét hay nể nang, sợ hãi.

Đánh giá tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo cao nhất, những chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước trong bộ máy lập pháp, hành pháp, tư pháp của đất nước là chuyện hệ trọng. Để có lá phiếu chất lượng, cần phải tìm hiểu đầy đủ các nguồn thông tin về từng cá nhân, phân tích một cách khách quan, công tâm. Chỉ cần để cho cảm xúc cá nhân can thiệp thì lá phiếu sẽ bị thiên lệch.

Trên thực tế, có nhiều người làm việc quần quật, đối diện với thực tế, va chạm trực tiếp với người dân. Có khi, những quyết định, những chính sách đưa ra xung đột lợi ích của một bộ phận người dân là người đưa ra chính sách phải nhận lấy những phản ứng bất lợi. Không thể vì những phản ứng từ cộng đồng để đánh giá chất lượng quản lý điều hành một cách cực đoan, mà phải xem xét nhiều khía cạnh, phân tích đầy đủ các dữ liệu. Muốn công tâm thì phải có lương tâm nhưng cũng phải dựa trên cơ sở khoa học. Đó là trí tuệ của lá phiếu.

Hoặc có những chính sách, quy định được ban hành, thoạt dầu đưa ra, bị phản ứng mạnh mẽ từ dư luận. Nhưng về lâu dài, khi chính sách có độ thấm, mới thấy được hiệu quả của nó. Ví dụ sinh động nhất là quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi xe gắn máy. Ban đầu bị phản ứng rất quyết liệt, nhưng hiện tại bất cứ ai cũng thừa nhận là đúng.

Còn đối với những cá nhân không bị dư luận phê phán hay phản biện, nhưng cả đời giữ vị trí quan chức cao lại chẳng làm được điều gì lớn lao cho đất nước. Vì cả đời họ chẳng làm gì nên họ chẳng bao giờ sai. Dân không cần những con người chỉ lo vinh thân phì gia, nước cũng không cần con người cầu an hưởng lạc. Đối với những người này, cứ thẳng tay đánh giá, đừng nể nang. Đó là dũng khí của lá phiếu.

Lá phiếu không có trí tuệ và dũng khí thì không thể có chất lượng, không thể loại trừ những người bất tài.

Lê Chân Nhân (Dân Trí)

Advertisements