Cái lắc đầu và màn kể khổ

Chỉ vài ngày sau khi Quốc hội “lắc đầu” với đề nghị giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ôtô, người dân tiếp tục được xem một màn kêu khổ khi Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam (VAMI) cùng 7 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ôtô trong nước gửi kiến nghị…