Bố trí công việc

Vũ Đức Sao Biển Bộ Y tế vừa ra quyết định chuyển bà Lâm Hoài Phương, mới bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo, từ vị trí Giám đốc Bệnh viện Răng hàm mặt trung ương TP.HCM sang giảng dạy tại Trường đại học Y Dược TP.HCM. Dường như, quyết định này thiếu thuyết phục.…

Đồng tiền có… chân

Khi đồng tiền có chân đi vào nhà cán bộ, thì niềm tin cũng có chân từ nhà dân đi ra. Khi niềm tin đi ra, sự hoài nghi sẽ ở lại… Kỳ Duyên Tác giả Thảo Dân vừa có bài viết: “Tại sao, Hàn Quốc?”, đặt những câu hỏi so sánh về sự phát…

Kiến nghị dừng khai thác bauxite do các nhà trí thức khởi xướng phải được công bố cho toàn dân và Quốc hội

Tôi xin thẳng thắn đặt câu hỏi: Có ai đã ngăn cản các phương tiện truyền thông công bố kiến nghị trên? Nếu có, thì đó là tước quyền được thông tin của nhân dân – quyền được hiến pháp và pháp luật bảo hộ, như thế người ngăn cản đã vi phạm pháp luật…