Trí thức ‘tồn kho’

Hồng Bích Chuyện thạc sĩ tốt nghiệp loại khá thất nghiệp rộ lên từ cuộc tiếp xúc với cử tri Đà Nẵng của ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng Ban Nội chính Trung ương. Có một người mẹ phản ánh con mình tốt nghiệp thạc sĩ ngành sư phạm nhưng nộp hồ sơ xin việc lần…