“Phép thử” sẽ thất bại

Ý định của TQ sử dụng một lực lượng hải quân hùng hậu, có sự tham gia yểm trợ của không quân trong vụ HD-981, nhằm – trước hết, đè bẹp VN về mặt ý chí đã nhanh chóng tiêu tan. Trái với phán đoán của TQ, phản ứng của VN rất nhanh chóng và…