Bài hát “Em còn nhớ hay em đã quên” được sáng tác theo đơn đặt hàng của ông Võ Văn Kiệt

chính Trịnh Công Sơn nói – được Lê Văn Duy ghi hình trước lúc ông qua đời khoảng một tháng – rằng: Em còn nhớ hay em đã quên được sáng tác theo đơn đặt hàng của ông Võ Văn Kiệt. Chi tiết này giúp những ai yêu nhạc Trịnh hiểu hơn về một ca khúc nổi tiếng.…