Từ Sihanouk đến Hun Sen

Lê Mai Sihanouk và Hun Sen, hai nhà lãnh đạo nổi tiếng của Cambodia, cách nhau một thế hệ. Cả hai đều là những người “rất Cambodia” – nghĩa là thường xuyên “thay đổi” các quan điểm chính trị, miễn sao có lợi cho mình. Sihanouk là một ông hoàng có tài ngoại giao khéo…