Bài hát “Em còn nhớ hay em đã quên” được sáng tác theo đơn đặt hàng của ông Võ Văn Kiệt

chính Trịnh Công Sơn nói – được Lê Văn Duy ghi hình trước lúc ông qua đời khoảng một tháng – rằng: Em còn nhớ hay em đã quên được sáng tác theo đơn đặt hàng của ông Võ Văn Kiệt. Chi tiết này giúp những ai yêu nhạc Trịnh hiểu hơn về một ca khúc nổi tiếng.…

Đài phát thanh Sài Gòn ngày 30.4.1975

Dưới đây là ghi lại những phát biểu trên đài Sài Gòn trưa ngày 30.4.1975. Bạn đọc có thể tìm nghe phần ghi âm trên damau.org 01.04.2011. Bùi Văn Phú ghi lại Tổng thống Dương Văn Minh: Tổng thống chính quyền Sài Gòn kêu gọi Quân lực Việt Nam Cộng hoà hạ vũ khí đầu hàng…