Khác Lối

Nhìn vào lịch sử chống ngoại xâm của Việt Nam và bỏ qua tất cả các yếu tố rườm rà, ta sẽ thấy có một điểm cực kỳ đặc biệt.Tất cả các cuộc chiến chống ngoại xâm mà ta thắng, dù kẻ thù là Nam Hán, Tống, Thanh, Pháp, Mỹ, thì về cốt lõi ta…

Ukraine và Việt Nam

Jonathan London Dạo này, toàn thế giới đang theo dõi những sự kiện tại Ukraine và Crimea, nơi những mâu thuẫn chính trị nội bộ đã nhanh chống trở thành một cuộc khủng hoảng quốc tế. Đặc biệt, sau khi có sự can thiệp quân sự và chính trị của nhà nước Nga, dưới sự…