Tướng Giáp

Bên Thắng Cuộc Trích Chương 15 – Tập II. Quyền Bính, nhà xuất bản OSINBOOK, 2012, tr. 134-178 Huy Đức Mưu lược và quyết liệt không chỉ trong những cuộc chiến quy ước như Điện Biên Phủ, năm 1946, khi Hồ Chí Minh đi Pháp nhân Hội nghị Fontainebleau, ở Hà Nội, tướng Giáp đã cùng với…

Một chữ Dân

Tương Lai “Một chữ” là mượn cách diễn đạt của Lê Quý Đôn để nói về chữ DÂN khi nghĩ về ông Sáu Dân nhân ngày ông ra đi. Trong “Lời nói cuối sách” của cuốn “Quần thư khảo biện” viết năm 1757, nhà bác học Việt Nam thế kỷ 18 viết : : “Kinh Dịch…

Bài hát “Em còn nhớ hay em đã quên” được sáng tác theo đơn đặt hàng của ông Võ Văn Kiệt

chính Trịnh Công Sơn nói – được Lê Văn Duy ghi hình trước lúc ông qua đời khoảng một tháng – rằng: Em còn nhớ hay em đã quên được sáng tác theo đơn đặt hàng của ông Võ Văn Kiệt. Chi tiết này giúp những ai yêu nhạc Trịnh hiểu hơn về một ca khúc nổi tiếng.…